top of page

Атракции

Во Библиска Македонија, секој пат води кон Охрид. Човекот кој доаѓа во Охрид прво се воодушевува, а потоа, длабоко во својата душа, се поклонува на Охридските богатсва, кои едноставно го охрабруваат да разбере или можеби да се запраша - зошто одредени места се избрани да бидат поинакви, возвишени и единствени во целиот свет.

bottom of page